Empleo y Cursos

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa . 

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional. A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego, analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

-----------------------------------

dog do 01/08/2014

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE VIGO
RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2014 mediante a que se convoca un proceso
selectivo para a contratación dunha persoa como técnico medio de cooperación
ao desenvolvemento
.
En exercicio das competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro,
de universidades, a Reitoría da Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a
contratación dunha persoa como técnico medio de cooperación ao desenvolvemento.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONVOCATORIA DE 400 BOLSAS DE PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS PRIVADAS
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Con fundamento no artigo 35.2 b) da lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a
Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión celebrada o 4 de xullo do ano
2014, acorda aprobar a convocatoria de 400 bolsas de prácticas laborais no sector empresarial da
provincia de Pontevedra

 .............................................................................................................................................................................

DOG DO 17 DE XULLO 2014.

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se inicia o prazo para inscrición de aspirantes de diversas categorías
estatutarias para vinculacións temporais no ámbito das institucións sanitarias

do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

PRAZO: UN MES DENDE O DÍA DE HOXE.

...............................................................................................................................................................................

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

MAS INFORMACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ª edición de la formación práctica en el marco del proyecto aQuelando3

La Diputación de Pontevedra, a través del proyecto de inserción sociolaboral aQuelando3 cofinanciado por el FSE, oferta 40 plazas para la realización de 300 horas de formación práctica en las siguientes especialidades formativas: ·        Atención sociosanitaria a personas en el domicilio ·        Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales ·        Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales ·        Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil     Las prácticas tendrán una duración de 300 h, la participación es gratuita y las personas participantes podrán tener derecho a percibir una beca de formación. Requisitos para participar ·        Estar inscrito como demandante de empleo en las oficinas del SPEG (Servicio Público de Empleo de Galicia) ·        Estar empadronado en algún ayuntamiento de la provincia de Pontevedra (a excepción de las personas empadronadas en los de Vigo y Pontevedra, por tener estos ayuntamientos proyectos propios) ·        Tener formación reglada u ocupacional, de por lo menos 300 h teóricas relacionadas con las especialidades formativas en las que se quieren realizar las prácticas, en el caso de "Atención sociosanitaria a personas en el domicilio", "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" y "Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil" ·        Tener formación reglada u ocupacional, de por lo menos 200 h teóricas relacionadas con las especialidades formativas en las que se quieren realizar las prácticas, en el caso de "Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales"    Las personas interesadas que cumplan los requisitos pasarán por un proceso de selección realizado por el personal técnico del proyecto aQuelando3. Las personas participantes podrán tener derecho a percibir una beca de formación. Inscripción ·        A través del formulario ·         Plazo: del 12 al 30 de mayo de 2014 Más información ·        Número de teléfono: 986 804 100, ext. 41252 ·        Dirección electrónica:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG DO 7/02/2014

  RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

 CONVOCATORIA DE MAIO( EXÁMENES: DIA 23 DE MAIO); PRAZO DE INSCRIPCIÓN DO 24 DE MARZO AO 4 DE ABRIL DE 2014 .

CONVOCATORIA DE SETEMBRO( EXÁMENES 11 DE SETEMBRO); PRAZO DE INSCRIPCIÓN DO 1 AO 10 DE XULLO DE 2014. 

 OS INTERESADOS EN PRESENTARSE ÓS EXÁMENES LIBRES PARA SACALA ESO. TEÑEN A OPORTUNIDADE DE PREPARALAS CLASES NA CASA DE CULTURA DE VILANOVA. INTERESADOS INFORMACIÓN EN: SERVIZO DE ORIENTACIÓN DO CONCELLO, O ESTEIRO. TF: 986554845.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOG DO 15/01/2014

ORDE do 7 de xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO :

 No Concello de Vilanova (na casa decultura do esteiro)  podes renovar a tua demanda( tarxeta) de emprego a través da pegada dixital. Para elo tan só tes que dar a túa huella dixital na oficina de emprego. A partires de ahí cada vez que teñas que renovala tarxeta podes facelo tanto na oficina de emprego, como na casa de cultura do Esteiro. Tamén podemos axudarte a renovala coas tuas claves a través de internet, para elo, tes que darte previamente de alta na túa oficina de emprego e solicitar a tuas claves.

Unha vez teñas o teu usuario e clave de acceso, dende a páxina de inicio do Portal

(http://emprego.xunta.es) pulsa o botón "Oficina Virtual de Emprego" e selecciona a opción "Entra na Oficina Virtual".

Tamén podes acceder dende o Portal de emprego coas tuas claves a seguinte información:

Demanda de Servizos

Listaxe de ofertas e Adscrición a oferta

Listaxe de cursos e Inscrición en cursos

Modificación do CV

 

ofertas de emprego: interesados llamar al servicio de orientación: 986-554845

Control de tráfico,; 

Controlador/a de Tráfico, con una experiencia mínima de 2 años en el cargo y conocimientos en monitoreo de vehículos por GPS, con amplio conocimiento en rutas a nivel nacional e internacional, seguimiento de vehículos, emisión de reportes tiempos y distancias, seguridad y manejo de herramientas ofimáticas. Debe demostrar excelentes habilidades para trabajar en equipo y bajo presión. Disponibilidad total.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Se  necesitan Empacadoras, con experiencia. GRupo nexo infinity. TF 647608047.

Se necesita Responsable de Producción para fábrica de conservas: grupo nexo infinity.  Tf  : 647608047.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG DO 7/02/2014

  RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

 CONVOCATORIA DE MAIO( EXÁMENES: DIA 23 DE MAIO); PRAZO DE INSCRIPCIÓN DO 24 DE MARZO AO 4 DE ABRIL DE 2014 .

CONVOCATORIA DE SETEMBRO( EXÁMENES 11 DE SETEMBRO); PRAZO DE INSCRIPCIÓN DO 1 AO 10 DE XULLO DE 2014. 

 OS INTERESADOS EN PRESENTARSE ÓS EXÁMENES LIBRES PARA SACALA ESO. TEÑEN A OPORTUNIDADE DE PREPARALAS CLASES NA CASA DE CULTURA DE VILANOVA. INTERESADOS INFORMACIÓN EN: SERVIZO DE ORIENTACIÓN DO CONCELLO, O ESTEIRO. TF: 986554845.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOG DO 15/01/2014

ORDE do 7 de xaneiro de 2014 pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO :

 No Concello de Vilanova (na casa decultura do esteiro)  podes renovar a tua demanda( tarxeta) de emprego a través da pegada dixital. Para elo tan só tes que dar a túa huella dixital na oficina de emprego. A partires de ahí cada vez que teñas que renovala tarxeta podes facelo tanto na oficina de emprego, como na casa de cultura do Esteiro. Tamén podemos axudarte a renovala coas tuas claves a través de internet, para elo, tes que darte previamente de alta na túa oficina de emprego e solicitar a tuas claves.

Unha vez teñas o teu usuario e clave de acceso, dende a páxina de inicio do Portal

(http://emprego.xunta.es) pulsa o botón "Oficina Virtual de Emprego" e selecciona a opción "Entra na Oficina Virtual".

Tamén podes acceder dende o Portal de emprego coas tuas claves a seguinte información:

Demanda de Servizos

Listaxe de ofertas e Adscrición a oferta

Listaxe de cursos e Inscrición en cursos

Modificación do CV

 

ofertas de emprego: interesados llamar al servicio de orientación: 986-554845

Control de tráfico,; 

Controlador/a de Tráfico, con una experiencia mínima de 2 años en el cargo y conocimientos en monitoreo de vehículos por GPS, con amplio conocimiento en rutas a nivel nacional e internacional, seguimiento de vehículos, emisión de reportes tiempos y distancias, seguridad y manejo de herramientas ofimáticas. Debe demostrar excelentes habilidades para trabajar en equipo y bajo presión. Disponibilidad total.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dia 30/05/2014.

Se necesita camarer@ para Taperia en Vilanova. Interesados llamar a Miguel: 657-555059

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Se  necesitan Empacadoras, con experiencia. GRupo nexo infinity. TF 647608047.

Se necesita Responsable de Producción para fábrica de conservas: grupo nexo infinity.  Tf  : 647608047.

                                                                            OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCIA

 
   

               DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 986.50.29.19

 

RELACIÓN DE OFERTAS  (actualizadas a data 11 -08-2014)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Serzico Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

Contacto

REQUISITOS

DATA

7138

cociñeira/o

Vilagarcía

Información oferta

 Exper.12 meses. Xornada  parcial mañan e tarde. Valorase ciclo medio de Restauración

04/08/14

7289

Instalador electri Aprendiz/

axudante

Vilagarcia

Información ofertas

Contrato  formación. Idade entre 16 e 20 anos

04/08/14

3158

comercial

Itinerante

Mandar C.V

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Sector comercial da alimentación

11/08/14

7476

Camareiro axt.

Vilanova

Información ofertas

Xornada semanal parcial. Carne conducir

11/08/14

7522

Pinche de cociña

Vilagarcia

Información ofertas

Xornada completa. Expe 1 meses. Carne manipulador alimentación

11/08/14

 

 

Ader Recursos Humanos selecciona:
-Candidat@s con experiencia en limpieza de atún cocido.
-Candidat@s con experiencia en limpieza de pescado congelado o despiece de cárnicas.
-Destreza manual y fortaleza física.
-Disponibilidad para trabajar en turno de mañana y tarde.
Para diferentes empresas de la zona del Salnés del sector de conserva y congelado.

En caso de que hubiese alguna persona interesada pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 986565096 o pasarse por nuestra oficicina: C/ ARZOBISPO LAGO Nº3 1ºB VILAGARCIA DE AROUSA (horario de lunes a jueves 9.00 -17.00 ; viernes 9.00 -14.00)

 

 
  

 


               DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 986.50.29.19

 

 

 

Queremos informales que a Consellería de Traballo e Benestar, aprobó el Obradoiro de Emprego de hostelería do Salnés. Cualquier persona que esté interesada en participar deberá inscribirse cuanto antes en el INEM para “OBRADOIROS DE HOSTELERÍA”. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN: PIZARRAS DIGITALES, TABLETS, REDES SOCIALES EN EL AULA Y GAM- COMIENZO EL 11/06/2014 Modalidad: presencial / Horas teóricas: 135h Presenciales/ Horas Prácticas (PNL): 75h REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LOS ALUMNOS:
 Desempleados inscritos en el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal).
 Menores de 30 años a fecha de inicio de la acción formativa.
COLECTIVOS PRIORITARIOS
 Jóvenes menores de treinta años desempleados de larga duración.
 Jóvenes menores de treinta años que no han accedido a su primer empleo.
 Jóvenes menores de treinta años de baja cualificación.
 Jóvenes menores de treinta años provenientes del Plan PREPARA.
BECAS PARA DESPLAZAMIENTO

tf: 986-507019

 

PLAN AFD 2014

 

CURSOS PLAN A.F.D. 2014 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 

 

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

CURSO

ENTIDADE

 HORAS

 TITULACIÓN

 INICIO

 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 concello de cambados
 468Nivel 2:  ESO o equivalente

 

 

 Creación e Xestión de MIcroempresas
 Concello de Cambados
 538 nivel 3: Bachiller o equivalente
 
 Socorrismo en espazos acuaticos naturais
 Academia Galega de seguridade publica. A Estrada
 438 eso 
 SOCORRISMO  EN INSTALACIONES ACUATICAS
 ACADEMIA GALEGA DE SUGURUDADE PÚBLICA. A ESTRADA.
 388 eso 
 transporte de mercancias por estrada (CAP.) TMVC43 Autoescuela sálvora. Vilagarcia
 338 NIVEL 2. ESO
 
 Transporte de Viaxeiros por estrada ( CAP)TMVC44
 Autroescuela Sálvora. Vilagarcía
 298 NIVEL 2 ESO. 

 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA NA RELACIÓN CO CLIENTE

ADGG0208

 SYSTEM VILAGARCÍA.
 838 NIVEL 2: ESO.
 
  

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
 49 €
TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 46 93
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
 20EDE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 46 93

Curso de prevención de riesgos laborales.Nivel básico.  30EDe 15 a 21 horas.
 10 de Xuño e 11 de Xuño

 986-55 46 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 7 invitados conectado
Banner