Empleo y Cursos

 

Información Ofrecida polo Servizo de orientación Laboral do Concello de Vilanova De Arousa . 

O Servizo de orientación laboral , leva funcionando no Concello de Vilanova dende 1998. Está ubicado na Casa de Cultura  do Esteiro.E un Servizo dirixido ós demandantes de empleo, tanto desempregados como traballadores que desexen mellorar su carrera profesional. A través deste servicio pretendese ampliar a información a disposición dos demandantes, prestar asesoramiento no proxecto individual en busca de emprego, analizalos itinerarios profesionales de cada demandante en función das súas capacidades e formación, a evaluación de aptitudes e, como consecuencia, contribuir a unha maior coincidencia da demanda e da oferta a través do análisis do mercado e do estudio do perfil profesional dos usuarios.

-----------------------------------

dog do 01/08/2014

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE VIGO
RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2014 mediante a que se convoca un proceso
selectivo para a contratación dunha persoa como técnico medio de cooperación
ao desenvolvemento
.
En exercicio das competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro,
de universidades, a Reitoría da Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a
contratación dunha persoa como técnico medio de cooperación ao desenvolvemento.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONVOCATORIA DE 400 BOLSAS DE PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS PRIVADAS
DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Con fundamento no artigo 35.2 b) da lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a
Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, en sesión celebrada o 4 de xullo do ano
2014, acorda aprobar a convocatoria de 400 bolsas de prácticas laborais no sector empresarial da
provincia de Pontevedra

 .............................................................................................................................................................................

DOG DO 17 DE XULLO 2014.

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se inicia o prazo para inscrición de aspirantes de diversas categorías
estatutarias para vinculacións temporais no ámbito das institucións sanitarias

do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

PRAZO: UN MES DENDE O DÍA DE HOXE.

...............................................................................................................................................................................

Qué es la Garantía Juvenil?

Garantía Juvenil: La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo. En España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

MAS INFORMACIÓN SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2ª edición de la formación práctica en el marco del proyecto aQuelando3

La Diputación de Pontevedra, a través del proyecto de inserción sociolaboral aQuelando3 cofinanciado por el FSE, oferta 40 plazas para la realización de 300 horas de formación práctica en las siguientes especialidades formativas: ·        Atención sociosanitaria a personas en el domicilio ·        Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales ·        Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales ·        Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil     Las prácticas tendrán una duración de 300 h, la participación es gratuita y las personas participantes podrán tener derecho a percibir una beca de formación. Requisitos para participar ·        Estar inscrito como demandante de empleo en las oficinas del SPEG (Servicio Público de Empleo de Galicia) ·        Estar empadronado en algún ayuntamiento de la provincia de Pontevedra (a excepción de las personas empadronadas en los de Vigo y Pontevedra, por tener estos ayuntamientos proyectos propios) ·        Tener formación reglada u ocupacional, de por lo menos 300 h teóricas relacionadas con las especialidades formativas en las que se quieren realizar las prácticas, en el caso de "Atención sociosanitaria a personas en el domicilio", "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" y "Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil" ·        Tener formación reglada u ocupacional, de por lo menos 200 h teóricas relacionadas con las especialidades formativas en las que se quieren realizar las prácticas, en el caso de "Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales"    Las personas interesadas que cumplan los requisitos pasarán por un proceso de selección realizado por el personal técnico del proyecto aQuelando3. Las personas participantes podrán tener derecho a percibir una beca de formación. Inscripción ·        A través del formulario ·         Plazo: del 12 al 30 de mayo de 2014 Más información ·        Número de teléfono: 986 804 100, ext. 41252 ·        Dirección electrónica:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DOG DO 7/02/2014

  RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

 CONVOCATORIA DE MAIO( EXÁMENES: DIA 23 DE MAIO); PRAZO DE INSCRIPCIÓN DO 24 DE MARZO AO 4 DE ABRIL DE 2014 .

CONVOCATORIA DE SETEMBRO( EXÁMENES 11 DE SETEMBRO); PRAZO DE INSCRIPCIÓN DO 1 AO 10 DE XULLO DE 2014. 

 OS INTERESADOS EN PRESENTARSE ÓS EXÁMENES LIBRES PARA SACALA ESO. TEÑEN A OPORTUNIDADE DE PREPARALAS CLASES NA CASA DE CULTURA DE VILANOVA. INTERESADOS INFORMACIÓN EN: SERVIZO DE ORIENTACIÓN DO CONCELLO, O ESTEIRO. TF: 986554845.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ORDE do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO :

 No Concello de Vilanova (na casa decultura do esteiro)  podes renovar a tua demanda( tarxeta) de emprego a través da pegada dixital. Para elo tan só tes que dar a túa huella dixital na oficina de emprego. A partires de ahí cada vez que teñas que renovala tarxeta podes facelo tanto na oficina de emprego, como na casa de cultura do Esteiro. Tamén podemos axudarte a renovala coas tuas claves a través de internet, para elo, tes que darte previamente de alta na túa oficina de emprego e solicitar a tuas claves.

Unha vez teñas o teu usuario e clave de acceso, dende a páxina de inicio do Portal

(http://emprego.xunta.es) pulsa o botón "Oficina Virtual de Emprego" e selecciona a opción "Entra na Oficina Virtual".

Tamén podes acceder dende o Portal de emprego coas tuas claves a seguinte información:

Demanda de Servizos

Listaxe de ofertas e Adscrición a oferta

Listaxe de cursos e Inscrición en cursos

Modificación do CV

 

ofertas de emprego: interesados llamar al servicio de orientación: 986-554845

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Se  necesitan Empacadoras, con experiencia. GRupo nexo infinity. TF 647608047.

Se necesita Responsable de Producción para fábrica de conservas: grupo nexo infinity.  Tf  : 647608047

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 RENOVAR A DEMANDA DE EMPREGO :

 No Concello de Vilanova (na casa decultura do esteiro)  podes renovar a tua demanda( tarxeta) de emprego a través da pegada dixital. Para elo tan só tes que dar a túa huella dixital na oficina de emprego. A partires de ahí cada vez que teñas que renovala tarxeta podes facelo tanto na oficina de emprego, como na casa de cultura do Esteiro. Tamén podemos axudarte a renovala coas tuas claves a través de internet, para elo, tes que darte previamente de alta na túa oficina de emprego e solicitar a tuas claves.

Unha vez teñas o teu usuario e clave de acceso, dende a páxina de inicio do Portal

(http://emprego.xunta.es) pulsa o botón "Oficina Virtual de Emprego" e selecciona a opción "Entra na Oficina Virtual".

Tamén podes acceder dende o Portal de emprego coas tuas claves a seguinte información:

Demanda de Servizos

Listaxe de ofertas e Adscrición a oferta

Listaxe de cursos e Inscrición en cursos

Modificación do CV

 

ofertas de emprego: interesados llamar al servicio de orientación: 986-554845

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Se  necesitan Empacadoras, con experiencia. GRupo nexo infinity. TF 647608047.

Se necesita Responsable de Producción para fábrica de conservas: grupo nexo infinity.  Tf  : 647608047.

                                                                            OFICINA DE EMPREGO DE VILAGARCIA

   

             DEPARTAMENTO DE OFERTAS: 986.50.29.19

 

RELACIÓN DE OFERTAS  (actualizadas a data 15-09-2014)

Para acceder a estas ofertas é imprescindible que consten no seu currículo do Serzico Público de Emprego a experiencia e a formación que se require

Nº OFERTA

POSTO OFERTADO

LOCALIDADE

Contacto

REQUISITOS

DATA

8316

 

Valga

Mandar C.V. A

  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Necesitase lcd en enxeñeria mecánica, técnico industrial en electricidae, enxeñeiro industrial, deseño industrial, e modelismo industrial

08/09/14

8363

Cociñeiro/a

Vilanova

Información ofertas

Expe. Minima 24 meses. Nivel profesional minimo  oficial 3º. Idade entre 40 e 55 anos.  Carne conducir. Xornada completa semanal

08/09/14

8710

Empregado Adminidtrativo comercial

Vilagarcía

Mandar C.V.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Muller.Idade entre 20 e 55 anos.Realizacíon tareas administrativas e comeciales

15/09/14

8714

Axente seguros

Vilagarcia

Mandar C.V. A

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Contrato mercantil. Carne conducir. Nivel formativo Bachellerato

15/09/14

8711

Perruqueira

Vilagarcia

Informacion ofertas

Idade netre 18 e 40 anos. Muller. Título ciclo medio no superior  su obtención a 5 anos. Contrato  practicas.

15/09/14

8715

Profesor Ingles

Vilagarcia

Información ofertas

Contrato Baixa maternidade. Exp 6 meses. Xornada completa.Lcd  en filoloxia inglesa.. Mestre especializado en linguas extranxeiras.Cap.

15/09/14

8721

Pinche/axt. cociña

Vilgarcia

Información ofertas

Idade entre 25 e 55 anos. Muller. Expe.Xornada parcial de mañan/tarde

15/09/14

 

 


 

 RELACIÓN DE OFERTAS DE EMPREGO (01/09/2014)
LOCALIDADE OCUPACIÓN OFERTA INFORMACIÓN CONTACTO OUTROS DATOS
CAMBADOS PROGRAMADOR
WEB
12/2014/7233 OFICINA DE EMPREGO
DE CAMBADOS
986 54 28 50
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES E
COÑECEMENTOS DE PHP, MYSQL, HTML,
JAVASCRIPT, CMS.
PREFERIBLEMENTE CUNHA TITULACIÓN
DE ENX. INFORMÁTICA OU T.S. EN XESTIÓN
INFORMÁTICA
O GROVE
TRABALLADOR NA
PREPARACIÓN DE
PEIXE PARA
CONSERVAS
12/2014/7875 OFICINA DE EMPREGO
DE CAMBADOS
986 54 28 50 EXPERIENCIA DE 4 MESES
PREFERIBLEMENTE EN LIMPEZA DE ATÚN
MEAÑO BODEGUEIRO
VINÍCOLA 12/2014/8002 OFICINA DE EMPREGO
DE CAMBADOS
986 54 28 50
TITULACIÓN RELACIONADA CON LA
ELABORACIÓN Y CRIANZA DE VINOS (MÍNIMO
CICLO MEDIO)
EXPERIENCIA 12 MESES
MEAÑO FONTANEIRO –
APRENDIZ 12/2014/6797 OFICINCA DE EMPREGO
DE CAMBADOS
986 54 28 50 A IDADE DOS CANDIDATOS DEBE SER ENTRE
16 E 18 ANOS
CAMBADOS COCIÑEIRO –
OFICIAL 12/2014/8120 OFICINA DE EMPREGO DE
CAMBADOS
986 54 28 50 OFICIAL DE COCIÑEIRO CON UNHA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN ANO

 

Ader Recursos Humanos selecciona:
-Candidat@s con experiencia en limpieza de atún cocido.
-Candidat@s con experiencia en limpieza de pescado congelado o despiece de cárnicas.
-Destreza manual y fortaleza física.
-Disponibilidad para trabajar en turno de mañana y tarde.
Para diferentes empresas de la zona del Salnés del sector de conserva y congelado.

En caso de que hubiese alguna persona interesada pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 986565096 o pasarse por nuestra oficicina: C/ ARZOBISPO LAGO Nº3 1ºB VILAGARCIA DE AROUSA (horario de lunes a jueves 9.00 -17.00 ; viernes 9.00 -14.00)

 

 
  

             

 

 PROGRAMA GRATUITO DE FORMACIÓN
DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
EMPRESAS
Fechas: del 29 de septiembre al 21 de noviembre de 2014
Objetivo: proporcionar una visión global de las distintas áreas
funcionales de la empresa para poder determinar oportunidades de
mercado y desarrollar el Plan de Empresa / Plan de Mejora, siempre con la
ayuda de las herramientas de gestión para favorecer su puesta en marcha, a
través de formación presencial y consultoría individualizada
Destinatarios: emprendedores/as, que cuenten con una idea de negocio y
deseen realizar un proyecto viable de creación de empresa para su
posterior puesta en marcha. Empresarios/as que quieran consolidar su
negocio, mejorar la rentabilidad de su empresa o evaluar otras alternativas
de expansión.
Plazas limitadas: 25 participantes.
Más información e inscripciones: www.camaravilagarcia.com
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Curso de PRL, específico de
montaxe de Estructuras Organiza Concello de Vilanova de Arousa
Tubulares – 6 horas teoría +
6 horas de práctica
Datas: 27/09/2014 e 04/10/2014
Prezo: 100 €
Curso de PRL, específico
de Aparatos Elevadores
6 horas teoría + 2 prácticas
Data: 11/10/2014
Prezo: 75 €
Curso de PRL, específico de
Movemento de terras
6 horas teoría + 2 horas prácticas
Data: 18/10/2014
Prezo: 75 €
Dirixido a: Personas en Situación de desemprego
Prioridade para persoas empadroadas no concello de Vilanova

PLAN AFD 2014

 

CURSOS PLAN A.F.D. 2014 É imprescindible estar inscritos na

 OFINA DE EMPREGO como demandantes

 

 

Para inscribirse acudir a la oficina de emprego correspondiente, o al servicio de Orientación de Vilanova de Arousa.

CURSO

ENTIDADE

 HORAS

 TITULACIÓN

 INICIO

 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
 concello de cambados
 468Nivel 2:  ESO o equivalente

 

 

 Creación e Xestión de MIcroempresas
 Concello de Cambados
 538 nivel 3: Bachiller o equivalente
 
 Socorrismo en espazos acuaticos naturais
 Academia Galega de seguridade publica. A Estrada
 438 eso 
 SOCORRISMO  EN INSTALACIONES ACUATICAS
 ACADEMIA GALEGA DE SUGURUDADE PÚBLICA. A ESTRADA.
 388 eso 
 transporte de mercancias por estrada (CAP.) TMVC43 Autoescuela sálvora. Vilagarcia
 338 NIVEL 2. ESO
 
 Transporte de Viaxeiros por estrada ( CAP)TMVC44
 Autroescuela Sálvora. Vilagarcía
 298 NIVEL 2 ESO. 

 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA NA RELACIÓN CO CLIENTE

ADGG0208

 SYSTEM VILAGARCÍA.
 838 NIVEL 2: ESO.
 
  

ESCOLA DE FP MARÍTIMO PESQUERA Tfno 986321143

2614 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 24/06/2014

2351 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 24/03/2014

2495 XXMAPX00 MARIÑEIRO-PESCADOR 63 02/06/2014

2517 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 08/05/2014

2518 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 13/06/2014

2530 XXMAPX00 Certificado de FORMACIÓN BÁSICA (STCW 78/95) 88 23/06/2014

2580 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 21/04/2014

2587 XXMAPX00 Mariñeiro de ponte 78 05/06/2014

2613 XXMAPX00 Certificado de FORMACION SANITARIA ESPECIFICA INICIAL (STCW 78/95) 35 13/05/2014

2611 XXMAPN00 PATRON PORTUARIO 178 02/05/2014

2591 XXMAPX00 Mariñeiro de máquinas 78 15/05/2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listas de contratación temporal, XUNTA DE GALICIA 

  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: abrangue do 1 de marzo ao 15 de xullo de cada ano.

  AdxuntoTamaño
  (1) Decreto 37-2006.pdf479.05 KB
  (2) Artigo 9º e 10º Decreto 37-2006.doc26 KB

  PARA MAIS INFORMACIÓN CHAMAR A:

  981-545236//881-999006//981-541574//981957659//881999367//981545254

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CURSO PRECIOHORAS
FECHA DE INICIO TELÉFONO INFO.
CARRETILLERO
 49 €
TEORIA + PRÁCTICA
 986-55 46 93
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
20 EDE 4:00 A 7:30 dA TARDE
 

986-55 46 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 6 invitados conectado
Banner